EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 11

11. szám – 2006/03/12

   Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Mózes azt felelte Istennek: Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izráel fiait Egyiptomból? De Isten azt mondta: Bizony, én veled leszek. 2Móz 3,11–12a (ApCsel 16,9–10; Mk ... >>

Liturgikus sarok

A sekrestye
Az elmúlt héten Luther sekrestyeimádságát olvastuk, ízlelgettük együtt. A cikkre reagálva egyik ismerősöm azt mondta: olyan idegen, olyan katolikus szó ez a sekrestye. Elgondolkodtam. Lehet, hogy nem a kifejezéssel van a baj, hanem azzal, hogy a sekrestye funkciója van eltűnőben egyházunkban. Néhány gondolat erejéig járjuk körbe a témát! Annál is inkább, mert Liturgikus könyvünk nem csak az előkészítő imádságoknál említi a sekrestyét – és így van ez a korábbi Agendánkban is. >>

Élő víz

Ajánlom magamat…
Néhány napja a településen, ahol lakom, arra virradtunk, hogy a főút minden lámpaoszlopán az egyik politikai párt képviselőjelöltjének arcképe lóg. A táblán ezenkívül a jelölt neve és a párt emblémája látható. „Ajánlom magamat” – üzeni a hirdetés. >>

A nép, a tömeg
Az emberiség legdrámaibb napjának szereplői igen színes csoportot alkotnak. A történtekben szerepet játszanak a sajátos magatartású főemberek, és ott vannak a később nevezetessé váló személyek: Barabbás, aki életet nyert; cirénei Simon, aki segített Jézusnak; a névtelen lator, aki megvédelmezte őt, és arimátiai József, aki eltemette. E sorozatnak az a célja, hogy elgondolkodtassa az olvasót azokról az emberekről, akik az események részesei voltak. Nem átvilágítás ez, hanem visszatekintés. Ugyanis hisszük és valljuk, hogy mindaz, ami ekkor drámai módon fejeződött ki, Isten diadalává lett hamarosan a világ minden bűne fölött… >>

Metróban
Hétfő reggel, fél nyolc, Deák téri metróállomás. Munkába siető, magukba zárkózó emberek, iskolába rohanó, hátizsákos diákok. Tömeg a peronon, lökdösődés a ki- és beszállásnál. A szűnni nem akaró tél, a hideg, a havas-piszkos város borússá teszi az arcokat, talán a lelkeket is. >>

Heti útravaló
Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. (Róm 5,8) >>

Keresztutak

Püspökök ökumenikus találkozója
Rövid időn belül harmadszor találkoztak egymással a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának tagjai, valamint a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei. A találkozón először vett részt dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület újonnan megválasztott püspöke. >>

Kolozsvári gondolatok az ige hirdetőinek felelősségéről
Manipuláció az egyházban címmel tartottak előadást február 28-án Kolozsvárott, az evangélikus püspökség tanácstermében, a Revisz CA (Romániai Evangélikus Ifjúsági Szövetség) szervezésében, mintegy harminc érdeklődő ifjú részvételével. Visky András Rát Mátyás-díjas író, dramaturg érdekfeszítő előadásában a manipuláció és korrupció fogalmán túl a média szerepét és az egyház világban való megjelenését tárgyalta. >>

Egyházi vezetőkkel találkozott Orbán Viktor
Március 2-án Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke találkozott a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetőivel. >>

Imádkozva cselekedni
A nők világimanapját követő hétfőn mindig izzanak a telefonvonalak, érkeznek sorra az e-mailek a Női Missziói Szolgálat címére. Fellelkesült asszonyok számolnak be a mindig március első péntekén tartandó istentisztelet áldásairól, az ökumenikus találkozás, az együttes könyörgés erejéről. Az idén többen is kifejezték afeletti örömüket, hogy a számítógépes technika jóvoltából az internetről letölthették a világimanap házigazdáiról készített képeket, valamint hanganyagokat, így mindenütt hallhatták dél-afrikai testvéreink szívből jövő, ritmusos énekeit. „Alig bírtunk a helyünkön maradni. Legszívesebben táncoltunk volna, ahogyan afrikai testvéreink tették, de végül »csupán« tapssal kísértük a dalokat” – írta az egyik magyarországi helyszín résztvevője. Másutt dél-afrikai recept alapján készült süteménnyel látták vendégül a szomszédos felekezetek asszonyait, Mezőberényben pedig a világimanapi alkalmon a résztvevők rooibos teát kóstoltak. Összegzés helyett álljon itt a beszámolók közül a legkorábban érkezett írás – Tótkomlósról. >>

„Korábban fejvadászok voltunk, ma lélekvadászok vagyunk!”
A közelmúltban a vállalkozó kedvűek a hideg magyar télből a forró Afrikába „repülhettek”. A február 25-i utazáshoz azonban senkinek sem kellett gépre szállnia: a fekete kontinens egy gyülekezetének életébe ki-ki Fábián Attila pünkösdi egyházelnök képes beszámolója jóvoltából nyerhetett bepillantást. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) Külmisszió belföldről címet viselő missziói napján a jelenlévők Isten igéjére figyelhettek, előadást hallgathattak meg és közgyűlésen vehettek részt a dél-afrikai képsorok megtekintése előtt. >>

Kitelepítések és más népmozgások
Régiónk 20. századi történelmének egyik legtragikusabb fejezete a lakosság egyes csoportjainak erőszakos mozgatása, otthonától, javaitól, esetleg életétől való megfosztása. Ennek ellenére a történettudomány elég keveset foglalkozott ezekkel az eseményekkel, és ha igen, akkor is főleg a saját népcsoport sérelmeit tartotta számon – államvezetésük bűneiről, felelősségéről ritkán szóltak. A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete és a Budapesti Európa Intézet Kitelepítések és más népmozgások Közép-Kelet-Európában 1939–1950 – Új kutatási eredmények címmel február 28-án nemzetközi tudományos konferenciát rendezett e témakörben. >>

A szenvedést értelmezték
Bár nem egyházi kézben van, a Fővárosi Önkormányzat Virág Benedek utcai idősek otthonában mégis nagyon élénk a vallási élet. Falai között ökumenikus kápolna működik, és rendszeresen szerveznek különböző hitéleti alkalmakat az érdeklődőknek. Legutóbb – február 24-én – az emberi szenvedés értelmezéséről szóló előadást és Krisztus szenvedésére is kitérő rövid igei elmélkedést hallgathattak meg a lakók. >>

Eutanáziáról Apácán
A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Brassói egyházmegyéjének lelkészei február 22-én értekezleten találkoztak egymással Apácán, a nemrég felavatott oktatási központban. Az összejövetel fő témája az eutanázia kérdése volt; erről tartott előadást Simon László helyi lelkész. >>

Ave Maria, az első katolikus város
Az Egyesült Államokban hamarosan megkezdődik Ave Mariának, az ország első katolikus városának építése, amelyben ismeretlen lesz az abortusz, a pornófilm vagy a fogamzásgátló. >>

Evangélikusok

Emlékezés idősebb Fasang Árpádra
Idősebb Fasang Árpád öt éve ment el közülünk. Nyolcvankilenc esztendejének legtöbbjét a muzsikának szentelte. Szolgálatát mint egyházi zenepedagógus kezdte az orosházi evangélikus népiskolában, majd a szarvasi tanítóképző intézetben folytatta. Az egyházi iskolák államosításakor – jó távol előző szolgálati helyeitől – Sopronban kapott tanári állást. >>

Megbecsülni a végeket
Egyházunkat, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházat úgy szoktuk meghatározni mint többszörösen kisebbségi, szórványegyházat. Ez a meghatározás nemcsak felekezeti, de nyelvi, etnikai szempontból is érvényes. >>

Lágler Bélára emlékezve
Lágler Béla 1906. március 12-én Komáromban született. 1933-tól 1977-ben bekövetkezett haláláig a Somogy megyei Porrogszentkirály lelkésze, két cikluson keresztül pedig a Somogy-Zalai Egyházmegye esperese volt. >>

„Németország legzseniálisabb koldusa”
Német nyelvterületen ebben az évben egymást érik a nagy szellemekre emlékező rendezvények. Már írtunk a mártír evangélikus lelkész, Dietrich Bonhoeffer gazdag teológiai örökségéről, most pedig az észak-németországi Friedrich von Bodelschwingh életművére irányítjuk olvasóink figyelmét születésének évfordulóján. Hazájában és az általa alapított „irgalom városában”, Bethelben (=Isten háza) közel félezer megemlékezés, konferencia, hangverseny, találkozó, kiállítás, könyv és CD-lemez eleveníti meg személyét. Március 5-én több német tévétársaság közvetítette a Sion-templomból az ünnepi megemlékező és hálaadó istentiszteletet, amelynek mottója Bodelschwinghtől származik: „Nincs olyan ember a Földön, akit Isten ne szeretne!” >>

e-világ

Hóvirág helyett ajándékozz egy mosolyt!
Nőnap környékén majdnem minden utcasarkon és aluljáróban „fillérekért” kínálják az árusok a tavasz hírnökét, a hóvirágot. Kevesen gondolnak azonban arra, vajon honnan és miként kerül ilyen mennyiségű virágcsokor az utcai árusokhoz. Számos országos felmérés arra figyelmeztet, hogy az illegálisan árusított vadvirágok csaknem kizárólag védett területekről, többnyire nemzeti parkokból származnak. Évente sok millió hóvirág esik áldozatul eme „gyűjtőszenvedélynek”. E kis növények rendszeres, kereskedelmi célú gyűjtése súlyosan károsítja, hosszabb távon pedig megsemmisíti az érintett állományokat, így ezen folyamatok visszaszorítása érdekében 2005. szeptember 1-je óta a hazai jogszabályok is védelmet biztosítanak a hóvirág számára. >>

Petőfi az égbolton
A hazai és nemzetközi bulvársajtó kedvenc „csillagászati” témái közé tartozik, hogy bizonyos égitesteket a jó pénzt kínáló megrendelő személye – rosszabb esetben valamelyik házi kedvence – után keresztelnek el. A kisebb égitestek, illetve a naprendszerbeli objektumok felszíni alakzatainak elnevezését a gyakorlatban azonban a Nemzetközi Csillagászati Unió szakemberei végzik. És ahogy általában lenni szokott, a valóság ebben az esetben is érdekesebb, hiszen többtucatnyi üstökös, kisbolygó, valamint bolygó- és a holdkráter viseli híres magyarok – köztük evangélikusok – nevét, illetve kapott magyar vonatkozású elnevezéseket, és a felfedezők között is számos magyar csillagász található. >>

Keresztény szemmel

Nemzeti ünnep
Aligha vitatható, hogy március 15-e a legtisztább, leginkább egyetemes nemzeti ünnepünk. Tiszta, de nem szerencsés ünnep. Nemrég emlékeztünk meg az imponáló 150. évfordulóról. 1998 tavasza volt; akkor is parlamenti választásra készült az ország, ennek feszültsége meghatározta az ünnep hangulatát. Nemzedékem – diákok voltunk – emlékszik még a 100. évfordulóra, 1948-ra is. Ekkor már a megrögzött optimistáknak is látniuk kellett, hogy kihunyóban a halvány remény, tovaszáll a polgári demokrácia ígérete. >>

„Rácsok mögött szabadon”
Kis szolgáló csoporttal jártam a váci börtönben március 4-én. Nem tarthatom meg magamnak, amit ott kaptam, átéltem. Figyelnünk kell Isten munkájára! Merre jár ma Jézus Magyarországon? Többek között fegyházban, betörők és gyilkosok között! Nem új jelenség ez, hiszen maga az Úr mondta: „…börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.” (Mt 25,36) Jézus ott van, ahol az emberek a bűn, betegség, baj, nyomorúság foglyai. Ha eddig nem zaklatott fel ez a bibliai üzenet, kedves olvasó, most éppen itt az ideje. Megváltónk elvárja az övéitől, hogy ők is ott legyenek, ahol ő van. >>

A hét témája

Orange or blue?
Miért pont orange (narancssárga) és blue (kék)? Ez a két szín uralta a „terepet” az Egyházak Világtanácsának 9. nagygyűlésén. Nem a dekoráció kellékei voltak, hanem egy új szavazási, döntési rendszer jelképei. Ennek jóvoltából nem nyertesek és vesztesek jöttek ki a teremből egy-egy szavazás után, akiknek el kell fogadniuk a többség véleményét, hanem olyan testvérek, akik figyelnek egymásra, és addig nem fejezik be a megbeszélést, tanácskozást, amíg nem jutnak egyetértésre, konszenzusra. Ez vált a gyűlés egyik kulcsszavává. >>

Brazil–magyar…
A cím nem egykori focimeccsek emlékét idéző nosztalgiából fogant, hanem friss élményeinket szeretnénk megosztani a mai brazil–magyar egyházi kapcsolatokról. Az Egyházak Világtanácsának Porto Alegre-i nagygyűlését követően ugyanis – úton hazafelé – eltölthettünk pár órát a közel 16 (!) milliós Săo Paulóban élő magyarok különböző közösségeiben. >>

„Isten, kegyelmed szerint formáld át a világot!”
A nagygyűlés témája imádság: „Isten, kegyelmed szerint formáld át a világot!” Az imádságban átalakul a szívünk, így üzenetünket is imádság formájában fogalmaztuk meg. Kegyelem Istene, együtt fordulunk hozzád imádságban, mert ... >>

Tökéletes egyenlőség és viszonosság
A „tökéletes egyenlőség és viszonosság” a felekezetek egymás közti viszonyát írta le a „vallás dolgában” született 1848/20. törvénycikkben. Ma, amikor a boszorkányszövetség jogilag éppen olyan egyháznak számít, mint bármelyik több száz vagy éppen ezer éves hagyománnyal rendelkező történelmi egyház, talán nem érzékeljük ennek a törvénynek a történelmi jelentőségét. Pedig a protestánsok számára e törvénycikk hozta meg az évszázadok óta hőn áhított egyenlőséget 1848 tavaszán. >>

„Imádni Istent a természetben”
A festett fadobozban, amelyen fehér festékkel, ecsettel felírt szöveg – „Kossuth Lajos / Tengeri növény gyüjteménye” – olvasható, foltos kartondosszié fekszik, tetején kifakult nemzetiszínű szalaggal. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Krisztusnak, embereket akarván nevelni, emberré kellett lennie. Ha mi gyermekeket akarunk nevelni, nekünk is velük gyermekekké kell lennünk.” >>

Kultúrkörök

Új teremtés hajnala
Lapunk 2006. február 5-i számában ismertettem William Tyndale A Szentíráshoz vezető ösvény című művének tavaly év végén megjelent, kétnyelvű kiadását, amely a Magyar Luther Füzetek 9. számaként látott napvilágot. Írásomban említettem, hogy később szólok majd egy másik, ugyancsak frissen kiadott műről, George Hunsinger Új teremtés hajnala című munkájáról is. Ígéretemhez híven az alábbiakban ez következik. >>

Kell egy csapat
Minarik Ede pályabérlő, mosodás örök érvényű óhaja vált valóra, amikor az Evangélikus Országos Múzeum igazgatójának, Harmati Béla Lászlónak az alapos előkészítő munkája, szervezése után az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ és hazai egyházi múzeumok képviselői összegyűltek a múlt héten. A Deák téri tanácsteremben tartott összejövetelen a római katolikus, református és evangélikus gyűjtemények munkatársai nem teológiai kérdésekről vagy az ökumené lehetséges útjairól tárgyaltak, hanem a múzeumok közti intézményes összefogás lehetőségeit kutatták. A szigorúan vett szakmai, muzeológiai, sőt jogi kérdéseket személyes élmények, sikerek és csalódások története színesítette. >>

Közösen nyilatkoztak
Az országgyűlési választások közeledtével mind feszültebbé váló belpolitikai légkörben nem lebecsülendő fegyvertény, hogy öt hazai újságíró-szervezet közös állásfoglalásban hívta fel tagjai figyelmét az elemi erkölcsi tisztességre, a szakma etikai normáinak betartására. >>

Szent és profán a médiában
„Alkalmas-e a »profán« média arra, hogy »szent« tartalmat közvetítsen?” – tette fel a kérdést referátuma elején Réz András a Kereszténység arcai című beszélgetéssorozat legutóbbi alkalmán. >>

A sárospataki könyvek a Nemzeti Múzeumban
A Nemzeti Múzeumban egy könyvtár hangulatát felidézve készítették el az Oroszországból hazakerült sárospataki könyveket bemutató kiállítást. >>

Déli harangszó
Ezen a héten minden délben a marcalgergelyi evangélikus templom harangja szól a Kossuth rádióban. Marcalgergelyi Veszprém megye nyugati szélén, a Marcal folyó partján, Pápától tizennégy kilométerre nyugatra, Vas megye szomszédságában fekvő, négyszáz lelkes község. Nevét egy 1343-as Anjou-kori oklevél őrizte meg az utókornak. Akkor még Gergelyinek írták és mondták. >>

Rendhagyó néprajzóra
Rendhagyó néprajzórán vett részt Mohácson a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 9/f osztálya, illetve a 7/a osztályból tizenegy, valamint a 8/a osztályból hat tanuló. A fiatalok a mohácsi busójárás utolsó napján tekintették meg a „farsang farkát”. >>

Mogyorós sütemény
Hozzávalók: 30 dkg liszt, fél csomag sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, 5 púpozott evőkanál cukor, 3 evőkanál tej, 15 dkg margarin, 10 dkg darált pörkölt mogyoró, 1 tojás. A díszítéshez étcsokoládé tortabevonó. >>

Daganatos gyermekeken segít aBéres Alapítvány
Bravúros beugrás „mentette meg” a Béres Alapítvány jótékonysági hangversenyét. Az előzetesen meghirdetett programmal ellentétben a Budapesti Olasz Kultúrintézetben március 4-én rendezett nívós komolyzenei eseményen elsőként Vásáry Tamás zongoraművész-karmester és Farkas Gábor zongoraművész játékában – Mozart Esz-dúr versenymű két zongorára című darabjában – gyönyörködhetett a közönség. >>

A vasárnap igéje

Illemkódex helyett
Napjainkban kevesen vesznek kezükbe illemtankönyvet, még kevesebben járnak illemtanórára. Pedig emberi közösségeink egészséges és építő működéséhez fontos az írott és íratlan szabályok ismerete és betartása. Talán a vállalati csapatépítő tréningek ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
[Lelkész:] Urunk, emlékezzél meg irgalmadról, és Jézus Krisztusért hallgass meg minket, amikor hozzád kiáltunk! [Lektor:] Mennyei Atyánk, taníts minket arra, hogy mindig rád figyeljünk, a te útmutatásaidat kövessük, és minden körülmények között ... >>

Gyermekvár

Kedves Gyerekek!
Nyolc hete indult sorozatunkban két keresztes lovagnak segíthettek a rájuk váró próbák teljesítésében. Királyuk azzal a feladattal bízta meg őket, hogy keressék meg a Tudás erdejében álló várat, amelyről egy nagyon régen íródott kódex tesz említést. Albert lovag és Pongrác lovag nem is késlekedett, azonnal útnak indult. A kódex leírása szerint nyolc feladatot kell teljesíteniük. Mindegyik próba egy-egy bibliai történethez kapcsolódik. Segítsetek nekik! Ha megoldottátok a feladatot, küldjétek el a szerkesztőség címére a megfejtést. Jutalmul minden egyes alkalommal megkapjátok a várat ábrázoló kép egy-egy darabját, így mire véget ér a sorozat, összerakhatjátok a kódexben látható képet. A megfejtéseket utólag is elküldhetitek. Címünk: Evangélikus Élet szerkesztősége, 1085 Budapest, Üllői út 24. A borítékra írjátok rá: Gyermekvár. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A sekrestye
Élő víz
Ajánlom magamat…
A nép, a tömeg
Metróban
Heti útravaló
Keresztutak
Püspökök ökumenikus találkozója
Kolozsvári gondolatok az ige hirdetőinek felelősségéről
Egyházi vezetőkkel találkozott Orbán Viktor
Imádkozva cselekedni
„Korábban fejvadászok voltunk, ma lélekvadászok vagyunk!”
Kitelepítések és más népmozgások
A szenvedést értelmezték
Eutanáziáról Apácán
Ave Maria, az első katolikus város
Evangélikusok
Emlékezés idősebb Fasang Árpádra
Megbecsülni a végeket
Lágler Bélára emlékezve
„Németország legzseniálisabb koldusa”
e-világ
Hóvirág helyett ajándékozz egy mosolyt!
Petőfi az égbolton
Keresztény szemmel
Nemzeti ünnep
„Rácsok mögött szabadon”
A hét témája
Orange or blue?
Brazil–magyar…
„Isten, kegyelmed szerint formáld át a világot!”
Tökéletes egyenlőség és viszonosság
„Imádni Istent a természetben”
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Új teremtés hajnala
Kell egy csapat
Közösen nyilatkoztak
Szent és profán a médiában
A sárospataki könyvek a Nemzeti Múzeumban
Déli harangszó
Rendhagyó néprajzóra
Mogyorós sütemény
Daganatos gyermekeken segít aBéres Alapítvány
A vasárnap igéje
Illemkódex helyett
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 11

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster