EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 31 - Mi a napóra?

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

Mi a napóra?

Ha az asztronómia iránt érdeklődő kedves olvasó a legősibb csillagászati eszközről hall, elsőre talán valamilyen míves kialakítású távcsőre gondol. Pedig az 1600-as évek legelején feltalált teleszkópokat jóval megelőzték egyéb érdekes műszerek. Ezek közül a legpatinásabbak a mindenki által ismert és kedvelt, művészeti alkotásnak is tekinthető időmérő eszközök, a napórák, melyek története több ezer évre, egészen az ókorig nyúlik vissza. A középkorban is ez volt az egyetlen széles körben is elterjedt csillagászati eszköz, sőt egészen az 1850-es évekig napórákkal ellenőrizték a pontatlanabb mechanikus órák járását. Az árnyékvetők napjainkban sem mentek ki a divatból – létesítésük a 21. században ismét reneszánszát éli.

A napórák egyrészt műszaki alkotások, hiszen elkészítésük pontos tervezést igényel. Másrészt művészeti alkotásoknak is tekinthetők, mivel kivitelezőik általában iparművészek. Nem szabad megfeledkeznünk a csillagászokról sem: az ő szakmai tudásuk szükséges ahhoz, hogy a Nap járásának ismeretében megtervezzék a napóra elhelyezését, árnyékvetőjének állását és a számozást. Szólnunk kell természetesen az építészettel fennálló kapcsolatról is, hiszen az árnyékórákat sokszor az épületekkel együtt alkotják meg, és sok, műemlékvédelmi szempontból is értékes ház, intézmény vagy templom első számú díszének számítanak.

A rögzített napóráknak három alaptípusuk van; az egyes típusok számlapjuk helyzetében térnek el egymástól. A horizontális napórák vízszintesen (horizontálisan) elhelyezkedő számlapúak. Ezeket elsősorban parkokba, udvarokba, kertekbe tevezik. A vertikális napórák függőlegesen (vertikálisan) elhelyezett számlapúak. Ezek nagyrészt épületek – templomok, kolostorok, iskolák, városházák, lakóházak – falán találhatók. A harmadik csoportot a többféle altípust is magukba foglaló ekvatoriális napórák alkotják, melyek a földi egyenlítővel párhuzamos és az égi egyenlítőre mutató számlapsíkúak.

Az időt az árnyékvető által keltett, a számlapra vetülő árnyék mutatja. Az árnyékvető a Föld forgástengelyével párhuzamos, és az égi pólusra mutat. Hajlásszöge az adott hely földrajzi szélességének megfelelő – ez Budapesten például 47 fok. A napórák a valódi helyi időt mutatják, ellentétben karóráinkkal, melyek az adott helyen érvényes zónaidő szerint járnak. Az időmérő eszközök vagy a téli, vagy a nyári időszámítás szerint „működnek”, de létezik olyan napóra is, amelynek kettős skálája van.

Az árnyékórákat nagyon gyakran különböző díszítésekkel is ellátják: találhatunk rajtuk napkorongot, naparcot, a Holdat, bolygókat, csillagokat vagy az állatövi csillagképek ábráit, illetve festményeket, domborműveket, szobrokat, valamint évszámokat és különböző feliratokat. A feliratok általában az idő múlásával kapcsolatos bölcsességeket fogalmaznak meg, többnyire latin nyelven. „Ember tervez, Isten végez”; „A hamisságok idővel semmivé foszlanak”; „Az idő gyógyítja a lelket”; „Imádkozzál és dolgozzál”; „A Nap megy, gyógyít, felosztja az időt”; „Egy órád se legyen cél nélkül!”; „Tégy úgy, mint a napóra: csak a fényes napjaidat számláljad!” – hogy csak néhány példát említsünk.

Az általános áttekintés után most felkerekedünk, és Magyarország jelenlegi határain belül felkeressük azokat az evangélikus templomokat és iskolákat, melyeken napórák találhatók. Virtuális túránk során eljutunk Sopronba, a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskolába, Nemeskér, Pusztavám és Bakonyszentlászló evangélikus templomaiba, illetve a fővárosban a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumba.

A túravezetéshez nyújtott segítségért köszönettel tartozunk Keszthelyi Sándornak a Magyar napóra-katalógus és a Magyarország napórái című alapműveiben szereplő adatokért, illetve szakmai tanácsaiért, Muntag Andrásnak a napórákra vonatkozó legfrissebb információkért és fotókért, Molnár Miklósnak és Vígh Lajosnak az általuk küldött fényképfelvételekért, valamint a Magyar Csillagászati Egyesület napóra szakcsoportjának támogatásáért. Jelezzük továbbá, hogy az egyes templomokra és oktatási intézményekre vonatkozó általános információkat a gyülekezeti és iskolai honlapok adatai, valamint az Evangélikus templomok Magyarországon című kötet alapján egészítettük ki.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Misszió istentisztelettel, istentiszteletből, istentisztelet után (I.)
Élő víz
A boldog nemzet
A hajó
Kevesen voltunk?
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Mikor lesz a következő tábor?”
Keresztutak
Középpontban az úrvacsora
Ökumenikus eszperantistatalálkozó Piliscsabán
Csillagpont
Átvilágításra számíthatnak a baloldali evangélikus lelkészek Németországban
Evangélikusok
Felelősséggel Krisztus szolgálatában
e-világ
Evangélikus fiatalok madárlesen
Keresztény szemmel
Nemek és igenek
Harry Potter egy „mugli” olvasatában
A varázslóinas esete Joseph Ratzingerrel
Gondolatok nagyapám temetésén
A hét témája
Pál apostol görögországi missziós útjain
Szolgálatban
A kamalduli remeték rendházának romjainál
evél&levél
NEM és még egyszer NEM
A közelmúlt krónikája
Református vélemény a kormány SMS-kampányában feltett első kérdésről
Muszlimok az unióban
Antennaszolgálat
Déli harangszó Vönöckről
Szenzációs lelet a Júdeai-sivatagban
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Magyar história Bakonycsernyén
Magángyűjteményből állami múzeum
Mi a napóra?
Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola (Sopron)
Nemeskér, evangélikus templom
Pusztavám, evangélikus templom
Bakonyszentlászló, evangélikus templom
Fasori evangélikus gimnázium
415 éves a vizsolyi Biblia
A vasárnap igéje
Jézus a mi reménységünk
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Kicsoda Jézus Krisztus?
Szószóró
Szemelvények a keresztény médiatábor mindennapjaiból
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 31 Mi a napóra?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster