EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 02

2. szám – 2007/01/14

   Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Lk 2,20 (2Móz 15,1; Jn 2,1–11; Róm ... >>

Élő víz

Még több szeretet
Az interneten olvasható ilyesfajta felsorolás: filmek, filmbemutatók, moziműsor – még több film. Ha az indító címszavakra klikkelve nem találjuk meg, amit keresünk, van rá remény, hogy tovább tudunk lépni, még több információ következik az adott témában. >>

Bonhoeffer levele egy megkeresztelt kisgyermekhez (részlet)
Ma Jézus Krisztus keresztelési parancsa alapján megkeresztelnek téged. Elmondják feletted a keresztény bizonyságtétel ősi igéit anélkül, hogy te ebből bármit is felfognál. De nekünk magunknak is elölről kell kezdenünk mindezek megértését: mit jelent a kiengesztelés és megváltás, a Szentlélektől való születés, az ellenség szeretete, a kereszt és feltámadás, mi a Krisztusban való élet és a Krisztus követése. Mindez olyan nehéz és távoli, hogy alig merünk ezekről beszélni. A hagyományozott szövegben és szertartásban valami újat, forradalmit sejtünk, amit még nem tudunk felfogni és megvallani. Ez a mi bűnünk. >>

Örökké fiatalon
Makkegészség, erő, életöröm – ez jellemzi az Okinava szigetén lakó, magas kort megélő embereket. A háromezer-ötszáz lelkes Ogimi faluban – ahol négyszázharminc fő idősebb nyolcvannál, és tizenketten már a százat is betöltötték – ... >>

Heti útravaló
A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. (Jn 1,17) >>

Egyházunk egy-két hete

Munkaévkezdet egyházunk országos központjában
Hagyományos újévi köszöntéssel, biblikus indítással, elnök-püspöki és országos felügyelői beszéddel vette kezdetét a 2007-es munkaév a Magyarországi Evangélikus Egyház országos központjában, az Üllői úti épületegyüttes templomában január 3-án. Az MEE Országos Egyházi Irodájának dolgozói, a püspöki hivatalok és az országos munkaágak képviselői minden év első munkanapján összegyülekeznek, és Isten áldását kérik egész éves munkájukra, az egyház életére, népére, tagjainak szolgálatára. >>

A zsinati elnökség kihelyezett ülése a Kapernaumban
Egyházunk legfőbb testülete az új ciklusban már nem csupán törvényeket alkot, hanem ellenőriz is, meghallgatja és véleményezi az országos tisztségviselők jelentéseit, nem utolsósorban pedig dönt a közegyházi pénzek felhasználásáról. Ha ebbéli funkciójának nem kellő felelősséggel tesz eleget – ha a küldöttek hallgatnak, és szinte minden előterjesztést körültekintés nélkül megszavaznak–, akkor a zsinat munkája a diktatúránál is rosszabb látszatdemokrácia intézményévé silányodhat. >>

Keresztutak

Két imahét – egy egységért
Az Evangéliumi Aliansz ezekben a napokban, a január első vasárnapját követő héten tartja éves imahetét a keresztények egységéért. Az ökumenikus imahétre pedig január harmadik hetében szokott sor kerülni… >>

Több toleranciát a keresztények között!
A Német Evangéliumi Szövetség (NESZ) új elnöke, Jürgen Werth több toleranciára szólította fel a keresztényeket testvéreik iránt. „Aki így szól: »Az én orvosomnak higgy csak egyedül!« – annak nincs mit keresnie a szövetségben!” – jelentette ki a Hit és Haza című evangéliumi lapnak adott interjúban. Werth a wetzlari evangéliumi rádió főállású igazgatója, és ettől az évtől tölti be a NESZ elnöki tisztét. >>

Séta Pozsony evangélikus emlékei között
A trianoni tragédia utóélete kapcsán gyakran hangzik el az a mondás, hogy hazánk az egyetlen olyan ország a földkerekségen, amely önmagával határos. Mindezt nyugodtan kibővíthetjük azzal az állítással, hogy az egyetlen olyan államalakulat, melynek szomszédos országban is van fővárosa. Mindehhez nem is kell a történelmi Magyarország valamely távoli régiójába utaznunk. Elég egy rövid, északi kitérő, és ott is vagyunk a jelenlegi húszezres lélekszámával tizenötödik legnagyobb magyarlakta határon túli településen, Pozsonyban. >>

Ortodox karácsony
Karácsonyt ünnepeltek múlt vasárnap a liturgiában a Julianus-naptárt megőrző ortodox egyházak hívei, mindenekelőtt Oroszországban és Szerbiában. >>

Lemondott Varsó érseke
Lemondott tisztségéről Stanislaw Wielgus, Varsó új érseke, XVI. Benedek pápa pedig elfogadta lemondását – jelentette be vasárnap egyidejűleg a Vatikán és a varsói pápai nunciatúra. A Vatikán szóvivője az „egykori üldözők bosszújának” minősítette a történteket. >>

Evangélikusok

Öten az esztendő igéjéről
„Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meglátjátok!” (Ézs 43,19a) – a bibliaolvasó Útmutató 2007. évi igéjében az Úr cselekvő voltára utal a reményt keltő ószövetségi szakasz. Hogy első olvasatban kiben milyen gondolatokat ébreszt a Herrnhuti Testvérközösség által választott ige, az természetesen attól is függ, hogy ki milyen személyes élethelyzetben olvassa e próféciát. Az egyházunk különböző munkaterületein szolgálók körében végzett „véleménykutatás” során megfogalmazódott vallomásokat Gazdag Zsuzsanna szedte csokorba. >>

Árnyak és fények
Eredetileg Nagy Gáspárról, a január 3-án – hosszú, méltósággal viselt szenvedés után – elhunyt József Attila- és Kossuth-díjas költőről terveztem írni. Bár költészetét nem ismerem annyira, hogy komolyabb elemző írásra szánhattam volna magamat, de néhány verse kapcsán elmondtam volna, milyen nagy veszteség mindnyájunknak az ő korai – mindössze ötvenhét éves volt – elmenetele. Nagyszerű, érzékeny lelkű, hazaszeretetében, erkölcsi tartásában szilárd költőt veszítettünk el benne. Igaz magyar ember, hazáját, nemzetét forrón szerető, bajait sirató, elkötelezett kortársunk, mélyen hívő katolikus testvérünk volt. S talán hosszabban, mint most teszem, elmondtam volna pár gondolatot tavaly áprilisi találkozásunkról is. Győri iskolánk hívta meg egy előadói estre, akkor szállt meg itt nálunk, egyházkerületi székházunk egyik vendégszobájában. Továbbindulása előtt hosszabban beszélgettünk, s a búcsúzásnál dedikálta Ezredváltó, sűrű évek című kötetét. >>

e-világ

Testünk a Szentlélek temploma – de vajon szeret-e lakni benne?
Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót! Ezeken a hasábokon évek óta informatikai és ökológiai témájú írások váltják egymást az Egyház és világháló, illetve az Üzenet az Ararátról rovatban. Ez utóbbi ebben az évben az egészséges életmód területén szeretne korrekt és keresztény szellemű ismereteket nyújtani. >>

Keresztény szemmel

A történelmi örökség kötelez
Már csak egy rövid évtized választ el bennünket a lutheri reformáció megindulásának ötszázadik évfordulójától. Hittudományi egyetemünk egyháztörténeti tanszéke, a gyűjteményeinkben dolgozók, a művelődéssel, néprajzzal és hazai egyházunk múltjával foglalkozó történészeink egy kis csoportja szükségesnek érzik, hogy felmérjék őseink gazdag örökségét, és konkrét terveket is készítsenek elő e történelmi jubileum méltó megünneplésére. >>

Carpe diem!
A minap egy myLuther-re írandó cikkel kapcsolatban került szóba, hogy az emberek miért éppen újévre időzítik fogadalmaikat. Miért érzik úgy, hogy valaminek a kezdetéhez kell igazítaniuk őket? Vajon miért kezdődik minden fogyókúra hétfőn? >>

Esti mese
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen.” (Ef 5,15) >>

Krízisreform
Az elmúlt esztendő viharos belpolitikai eseményei között sajátos állandóságot képviselt az egészségügy átalakításának a témája. >>

Menekülés a depresszióból
„…szeretetre van szüksége a szenvedőnek” (Jób 6,14) – nemcsak Jóbnak, hanem minden testi-lelki betegségben szenvedő embernek szeretetre van szüksége. Elsősorban Isten szeretetét kell elfogadnia, amelyet Fiában ajándékozott nekünk, de embertársai találékony szeretete is szükséges a végleges gyógyulás érdekében. Mindez különösen érvényes korunk népbetegségében, a depresszióban szenvedő testvéreink életére nézve. Istennek a Szentírásban adott kijelentését hittel megragadva s a felkínált Szabadítót elfogadva megtapasztalható, hogy a több ezer éves ígéret ma is igaz és élő ige – tehát az örök Vagyok cselekvését, történését, létezését kifejező szó… >>

„Érted is, amit olvasol?”
Az Apostolok cselekedetei című könyv 8. fejezetében Fülöp tette fel a címben idézett kérdést a szerecsen főkomornyiknak, amikor a Lélek sugallatára a Gázába vezető úton csatlakozott hozzá (30. vers). A kérdés ma is időszerű – számunkra, hívő keresztények számára is. Mi vajon mindig értjük-e, amit Isten az ő igéjén keresztül meg akar értetni velünk? >>

Jézus és az „öreg néne”
Egyik nap kétéves kislányomnak mesét olvastam; az egyik az „Öreg néne őzikéje” című volt. Amikor meglátta az öreg nénit ábrázoló rajzot a mesekönyvben, felkiáltott: „Jézus!” Kijavítottam, hogy a képen egy öreg nénike látható, akiről a mese szól, majd elkezdtem a mesét, de a következő oldalon újból ott volt az öreg néni, és a kislányom megint csak Jézusnak nevezte – és ez így ment szinte a mese végéig. >>

A hét témája

Tudjuk-e, kiket és mit adtak a régi falusi elemi iskolák és a „néptanítók” a nemzetnek?
„Ezen emlékirat elkészítésére életpályám közeledő vége felé az késztetett, hogy gyermekeim és leendő leszármazottjaim lássák, mennyi baj, veszély, nélkülözés, türelem, hit, remény és szeretet kell ahhoz, hogy az ember ezt a hosszú és mégis rövid életet boldogan, megelégedéssel, magának és másoknak hasznára tölthesse el. Bátran, önérzetesen foghatok munkához, mert lelkiismeretem azt a megnyugtató érzelmet támasztja bennem, hogy nagyon változatos életemben, ahol csak megfordultam, amennyire gyarló embertől kitelik, kötelességeimet mindenütt egész a pedantériáig menő pontossággal teljesítettem. – Semmi sem erősíti meg e meggyőződésemet jobban, mint az a körülmény, hogy úgy a disztingvált körökben, mint a romlatlan nép között általános tiszteletnek és szeretetnek örvendhettem mindenkor. Szerencsésen választottam ki magamnak életelveket, és ezeket folytonosan szem előtt tartva intéztem dolgaimat…” – 1913 szeptemberében így kezdte életútjának, sokirányú pályafutásának összegezését Németh Ferenc tanító, akinek Sárszentlőrincen élő, azonos nevű nagyapja 1831-től Petőfit tanította, 1832–33-ban pedig szállásadója is volt. De folytassuk az idézetet… >>

A közelmúlt krónikája

Rudnay Gyula
„A mi művészetünk alapja csak e föld és e föld népének kultúrája lehet. A nemzeti tradíciók nélkül nemzeti művészet el sem képzelhető. Én nem ismerek a világ művészetében sehol igaz nagy értéket, amelyet nem a nemzeti tradíciók szültek volna” – vallotta Rudnay Gyula. Az az evangélikus festő, aki a magyar néplélek sajátosságait kutatva a magyar festészeti formanyelv megteremtéséért küzdött, aki elszánt következetességgel hitt a „magyar jelleg”-ben. Ez a törekvése távol esett a millennium hivatalos, alkalomszerű hazafiságától, inkább Bartók, Kodály, Lechner szellemiségével volt rokon. Érdekes módon a zenében és a néptáncban látta meg igazán azt, amit festészetében akart kifejezni. >>

Háromszázharminc esztendeje hunyt el Basch Simon
Basch Simon a magyarországi lutheránus szászok egyik legfontosabb gazdasági és kulturális központjában, az erdélyi Nagyszebenben született és élt. Tanulmányait 1659-ben német földön, a wittenbergi egyetemen végezte. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Bizonyos is, hogy a félelem és szomorúság nem Krisztustól való. Mert ő nem azért jött, hogy megrettentsen, és szomorúsággal terheljen meg. Sőt azért jött, s égi trónját is azért foglalta el, hogy elvegye szívünk szomorúságát és félelmét, s adjon helyébe örvendező szívet. De hiszen – mondhatná valaki – Krisztus maga is rettent és fenyeget az evangéliomban, mikor felszólít: »Térjetek meg!« »Ha meg nem tértek, mindnyájan elvesztek.«” >>

Kultúrkörök

Déli harangszó Ősagárdról
Január első hetében az ősagárdi evangélikus templom harangja szólt a Kossuth rádióban. Ősagárd Nógrád megyei település a Cserhát-fennsík lábánál. >>

Farkasok völgye: Irak
December 7. óta immár nálunk is látható a nagy vihart kavart török film, a Farkasok völgye: Irak (Kurtlar vadisi – Irak). A vihart az okozta, hogy az alkotás nem a megszokott perspektívából mutatja be az iraki háborút, hanem a muszlimok szemével nézve. Németországban már egy évvel ezelőtt bemutatták; az első tíz nap alatt több mint kétszázezren látták, főleg persze az ottani törökök. Ugyanakkor Edmund Stoiber bajor miniszterelnök február 18-án felszólította a forgalmazókat, hogy vegyék le a műsorról a „Nyugat-ellenes, antiszemita gyűlöletfilmet”. A válasz erre az volt, hogy ha a hírhedt Mohamed-karikatúrákat a sajtószabadság jegyében közölni lehetett, akkor miért kellene cenzúrázni valamit azért, mert a hősök és a gonoszok nem a megszokott szereposztásban jelennek meg. >>

Könyv a lelke mindennek
Manapság szokás azon siránkozni, hogy a tévé és az internet megjelenésével rohamosan fogy a könyvolvasók tábora. Hogy ez valóban így van-e, arról Gereben Ferenc művelődésszociológust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetének docensét kérdeztem, aki több évtizede foglalkozik a hazai olvasási szokások kutatásával. >>

Jövel, népek Megváltója!
Megjelent az Evangélikus Hittudományi Egyetem zenei együtteseinek második CD-je a Luther Kiadó gondozásában Veni redemptor gentium (Jövel, népek Megváltója) címmel. Közreműködik az egyetem kamarakórusa Csorba István karnagy vezetésével; a liturgikus ének szemináriumot vezényli és a 2001-ben az Aquincum Orgonagyár által készített békásmegyeri orgonát megszólaltatja dr. Finta Gergely. >>

A globális felmelegedés erkölcsi kérdés
Tavaly tavasszal az Egyesült Államok közvéleményét rázta fel Al Gore egykori alelnök Kellemetlen igazság című könyve és az azonos című dokumentumfilm. Most, ezen a hó nélküli télen Magyarországon is napról napra erőteljesebben szembesülünk a ténnyel: a globális felmelegedés valóság. Nem is elsősorban az enyhe időjárásra gondolok, hanem a híradásokra. A minap arról írt az újság, hogy 2007 várhatóan a meteorológia történetének legmelegebb éve lesz, a Meteorológiai Világszervezet főtitkára pedig azt nyilatkozta, hogy a 2006-os időjárási adatok megerősítik a globális felmelegedés tényét. >>

A vasárnap igéje

A kánai menyegző
Részletek Luther Mártonnak az 1532 és 1535 közötti időből származó igehirdetéséből, mely először 1544-ben, a reformátor előszavával ellátott gyűjteményben jelent meg >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumencia
[Lelkész:] Mennyei Atyánk, aki Jézus Krisztusban mérhetetlen szereteted jelét adtad nekünk, hallgasd meg könyörgésünket. >>

EvÉlet - Lelki segély

A dicsőítés ereje
„A mögöttem álló hat esztendő megpróbáltatásokkal teli időszak volt számomra. Elveszítettem a szüleimet, elhagyott a menyasszonyom. Betegségem miatt kitettek az állásomból. Egyszerűen nem tudtam fizetni az albérletemet, és sok adósságot csináltam. Hívő bátyám családjával együtt felkarolt. Elfogadtam az Urat. Mindennap olvasom a bibliaolvasó Útmutató vezérfonalával az igét. Mégis félve indulok az újnak! Mit tartogat 2007 az én számomra? Nincs perc, hogy ne kiáltanék Istenhez, mégis csak egészen apró lépésekben haladok életem rendeződése felé…” >>

Szószóró

Mi az az országos ifjúsági munka?
Szeptember közepe óta próbálom megfejteni – amióta országos ifjúsági referensként dolgozom egyházunknál –, de kedves testvérek, bocsássanak meg, ha nem tudok a címben feltett kérdésre konkrét, szépen hangzó választ adni… >>

Cantate

„Mert irgalma sziklaszál, mindörökké bizton áll” – angolszász eredetű énekeink
Az ünnepek után folytatjuk kitekintésünket. Ez alkalommal énekeskönyvünk angolszász eredetű énekeit mutatjuk be. (E. Zs.) >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Még több szeretet
Bonhoeffer levele egy megkeresztelt kisgyermekhez (részlet)
Örökké fiatalon
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Munkaévkezdet egyházunk országos központjában
A zsinati elnökség kihelyezett ülése a Kapernaumban
Keresztutak
Két imahét – egy egységért
Több toleranciát a keresztények között!
Séta Pozsony evangélikus emlékei között
Ortodox karácsony
Lemondott Varsó érseke
Evangélikusok
Öten az esztendő igéjéről
Árnyak és fények
e-világ
Testünk a Szentlélek temploma – de vajon szeret-e lakni benne?
Keresztény szemmel
A történelmi örökség kötelez
Carpe diem!
Esti mese
Krízisreform
Menekülés a depresszióból
„Érted is, amit olvasol?”
Jézus és az „öreg néne”
A hét témája
Tudjuk-e, kiket és mit adtak a régi falusi elemi iskolák és a „néptanítók” a nemzetnek?
A közelmúlt krónikája
Rudnay Gyula
Háromszázharminc esztendeje hunyt el Basch Simon
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó Ősagárdról
Farkasok völgye: Irak
Könyv a lelke mindennek
Jövel, népek Megváltója!
A globális felmelegedés erkölcsi kérdés
A vasárnap igéje
A kánai menyegző
Oratio oecumenica
Oratio oecumencia
EvÉlet - Lelki segély
A dicsőítés ereje
Szószóró
Mi az az országos ifjúsági munka?
Cantate
„Mert irgalma sziklaszál, mindörökké bizton áll” – angolszász eredetű énekeink
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 02

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster