EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 02 - Munkaévkezdet egyházunk országos központjában

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Munkaévkezdet egyházunk országos központjában

Hagyományos újévi köszöntéssel, biblikus indítással, elnök-püspöki és országos felügyelői beszéddel vette kezdetét a 2007-es munkaév a Magyarországi Evangélikus Egyház országos központjában, az Üllői úti épületegyüttes templomában január 3-án. Az MEE Országos Egyházi Irodájának dolgozói, a püspöki hivatalok és az országos munkaágak képviselői minden év első munkanapján összegyülekeznek, és Isten áldását kérik egész éves munkájukra, az egyház életére, népére, tagjainak szolgálatára.

Az idei esztendő (is) Isten igéjére való figyeléssel kezdődött: Hafenscher Károly országos irodaigazgató szolgált lelki útravalóval 1Móz 16,13a alapján („Te vagy a látás Istene”). Áhítatában az elrejtőzködő, de karácsonykor emberré lett Istent, Jézust hirdette. „Krisztusban láthatjuk Isten, a szerető mennyei Atya igazi arcát. A testté lett Ige, Krisztus belülről látta az életet. Általa és benne megajándékoz minket a látás Istene, benne bízva indulhatunk útnak a 2007-es esztendőben. Ő vezessen útjainkon, vele lássuk meg feladatainkat, korlátainkat…”

Ittzés János elnök-püspök köszöntő beszédében arról a „másról” szólt, amit Jézus tanítványai tehetnek mindenkor, hiszen nincsenek kiszolgáltatva sem a korszellemnek, sem a körülményeknek. Jézus tanítványai igazán „másként gondolkodók, élők, szolgálók, másként szeretők lehetnek a világban”. Az elnök-püspök hozzátette: ki-ki akkor teszi a legtöbbet az egyházért, Jézus népéért, ha a maga helyén hűséggel végzi a munkáját, ha megmarad szolgálata koordináta-rendszerében. „Minket nem a körülmények, a külső erők, a saját indulataink határoznak meg, hanem az, aki kézen fog, és egy irányba vezet ebben az esztendőben is: Jézus. Legyen ez az év, 2007 mindannyiunk számára Jézus-év!” – zárta újévi köszöntőjét Ittzés János.

Prőhle Gergely országos felügyelő a családok, a gyermekek szemszögéből szólt az egyház jövőjét meghatározó jelenbeli feladatokról. „Milyen egyházat fognak látni az új év első napjaiban megszületett evangélikusok húsz-harminc év múlva?” – tette fel a kérdést. Az ige fényében és élethelyzetünket komolyan véve az országos felügyelő arra emlékeztetett: legyünk tudatában annak, hogy nagyon fontos évek állnak előttünk. „Vizsgáljuk meg, mit tehetünk ma azért, hogy ez az egyház éljen, és ne csak vegetáljon, hogy olyan képet mutasson kifelé, amely belül, közösségeinkben látható, érezhető!” Utalt az evangélikusok egymás között használt köszöntésére: „Erős vár a mi Istenünk!”, rámutatva: ezt az erőt érezze és sugározza mindenki, aki tagja ennek az egyháznak, az evangélikusok közösségének a világ bármely részén.

Prőhle Gergely végül reális helyzetáttekintésre, a helyes cselekvési irány megtalálására és optimista, bizakodó jövőbe tekintésre biztatott a 2007-es év kezdetén, hogy húsz-harminc év múlva egy jól működő, vidám, boldog közösség legyen a Magyarországi Evangélikus Egyház, amelyben mindenki meglelheti helyét, feladatát.

Evangélikus Hírlevél


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Még több szeretet
Bonhoeffer levele egy megkeresztelt kisgyermekhez (részlet)
Örökké fiatalon
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Munkaévkezdet egyházunk országos központjában
A zsinati elnökség kihelyezett ülése a Kapernaumban
Keresztutak
Két imahét – egy egységért
Több toleranciát a keresztények között!
Séta Pozsony evangélikus emlékei között
Ortodox karácsony
Lemondott Varsó érseke
Evangélikusok
Öten az esztendő igéjéről
Árnyak és fények
e-világ
Testünk a Szentlélek temploma – de vajon szeret-e lakni benne?
Keresztény szemmel
A történelmi örökség kötelez
Carpe diem!
Esti mese
Krízisreform
Menekülés a depresszióból
„Érted is, amit olvasol?”
Jézus és az „öreg néne”
A hét témája
Tudjuk-e, kiket és mit adtak a régi falusi elemi iskolák és a „néptanítók” a nemzetnek?
A közelmúlt krónikája
Rudnay Gyula
Háromszázharminc esztendeje hunyt el Basch Simon
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó Ősagárdról
Farkasok völgye: Irak
Könyv a lelke mindennek
Jövel, népek Megváltója!
A globális felmelegedés erkölcsi kérdés
A vasárnap igéje
A kánai menyegző
Oratio oecumenica
Oratio oecumencia
EvÉlet - Lelki segély
A dicsőítés ereje
Szószóró
Mi az az országos ifjúsági munka?
Cantate
„Mert irgalma sziklaszál, mindörökké bizton áll” – angolszász eredetű énekeink
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 02 Munkaévkezdet egyházunk országos központjában

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster