EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 02 - Bonhoeffer levele egy megkeresztelt kisgyermekhez (részlet)

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Bonhoeffer levele egy megkeresztelt kisgyermekhez (részlet)

Ma Jézus Krisztus keresztelési parancsa alapján megkeresztelnek téged. Elmondják feletted a keresztény bizonyságtétel ősi igéit anélkül, hogy te ebből bármit is felfognál. De nekünk magunknak is elölről kell kezdenünk mindezek megértését: mit jelent a kiengesztelés és megváltás, a Szentlélektől való születés, az ellenség szeretete, a kereszt és feltámadás, mi a Krisztusban való élet és a Krisztus követése. Mindez olyan nehéz és távoli, hogy alig merünk ezekről beszélni. A hagyományozott szövegben és szertartásban valami újat, forradalmit sejtünk, amit még nem tudunk felfogni és megvallani. Ez a mi bűnünk.

Egyházunk, amely ezekben az években csak fennmaradásáért küzd, mintha ez lenne a feladata, alkalmatlan arra, hogy hirdesse az embereknek és a világnak a kiengesztelés és megváltás igéit. Némuljon el a régi, elerőtlenedett szöveg. Kereszténységünk lényege ma is az imádság és az igazság cselekvése. E kettő újítsa meg a keresztények gondolkodását, beszédét és az egyház szervezetét.

Mire megnősz, más lesz az egyház. Eljön a nap, amikor lesznek, akik úgy hirdetik Isten igéjét, hogy megváltozik és megújul a világ. Lehet, hogy nyelvezetük nem lesz vallásos, de szavuk megbékéltet és kiengesztel, Jézus beszédéhez hasonlóan megragadja és hatalmába keríti az embereket, és Isten igazságát és békességét, országának közelségét hirdeti. Addig is, a csöndes várakozásban lesznek olyanok, akik imádkoznak, igazságot cselekszenek, és Isten idejére várnak. Bárcsak hozzájuk tartoznál, és rólad szólna az ige: „Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig.” (Péld 4,18)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Még több szeretet
Bonhoeffer levele egy megkeresztelt kisgyermekhez (részlet)
Örökké fiatalon
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Munkaévkezdet egyházunk országos központjában
A zsinati elnökség kihelyezett ülése a Kapernaumban
Keresztutak
Két imahét – egy egységért
Több toleranciát a keresztények között!
Séta Pozsony evangélikus emlékei között
Ortodox karácsony
Lemondott Varsó érseke
Evangélikusok
Öten az esztendő igéjéről
Árnyak és fények
e-világ
Testünk a Szentlélek temploma – de vajon szeret-e lakni benne?
Keresztény szemmel
A történelmi örökség kötelez
Carpe diem!
Esti mese
Krízisreform
Menekülés a depresszióból
„Érted is, amit olvasol?”
Jézus és az „öreg néne”
A hét témája
Tudjuk-e, kiket és mit adtak a régi falusi elemi iskolák és a „néptanítók” a nemzetnek?
A közelmúlt krónikája
Rudnay Gyula
Háromszázharminc esztendeje hunyt el Basch Simon
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó Ősagárdról
Farkasok völgye: Irak
Könyv a lelke mindennek
Jövel, népek Megváltója!
A globális felmelegedés erkölcsi kérdés
A vasárnap igéje
A kánai menyegző
Oratio oecumenica
Oratio oecumencia
EvÉlet - Lelki segély
A dicsőítés ereje
Szószóró
Mi az az országos ifjúsági munka?
Cantate
„Mert irgalma sziklaszál, mindörökké bizton áll” – angolszász eredetű énekeink
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 02 Bonhoeffer levele egy megkeresztelt kisgyermekhez (részlet)

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster