EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 02 - A zsinati elnökség kihelyezett ülése a Kapernaumban

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

A zsinati elnökség kihelyezett ülése a Kapernaumban

Egyházunk legfőbb testülete az új ciklusban már nem csupán törvényeket alkot, hanem ellenőriz is, meghallgatja és véleményezi az országos tisztségviselők jelentéseit, nem utolsósorban pedig dönt a közegyházi pénzek felhasználásáról. Ha ebbéli funkciójának nem kellő felelősséggel tesz eleget – ha a küldöttek hallgatnak, és szinte minden előterjesztést körültekintés nélkül megszavaznak–, akkor a zsinat munkája a diktatúránál is rosszabb látszatdemokrácia intézményévé silányodhat.

A demokrácia felelősséggel jár. Ezt a felelősséget érezte át a zsinati elnökség, amikor január 3–4. között Gyenesdiásra, a Kapernaum szeretetotthonba hívta tagjait, hogy áttekintsék az előttük álló hat esztendő tennivalóit.

Vannak befejezetlen ügyek, és maradt tartozás is az előző zsinati ciklusból. Adós maradt a zsinat például a szolidaritási törvénnyel, amely még csak csírájában fogalmazódott meg. Folytatni kell ezt a munkát, hiszen a szolgálatban megfáradt, esetleg megrokkant lelkészeket, munkatársakat nem szabad sorsukra hagyni. Szolgálatunk hitelessége múlik azon is, hogy egyházunk miként segíti azokat a lelkésznőket, akik anyai hivatásuknak is szeretnének eleget tenni.

A zsinat új feladata az egyház életének irányítása és ellenőrzése, kezdve az éves beszámolók véleményezésétől egészen a költség-előirányzat jóváhagyásáig. A kákán is csomót kereső mentalitás és a mindenre bólintás között kell megtalálni a keskeny utat. Erre jó reménységünk lehet, hiszen a zsinati tagok többségét az újonnan bekerültek, a gyülekezetek gondjait belülről ismerők alkotják.

Fontos, hogy az egyházukat szerető szakértők is hallathassák véleményüket az egyes kérdésekben, miként lényeges az érintettek és a döntéshozók korrekt, kellő időben történő előzetes tájékoztatása is. Az elmúlt héten – egyházunk iránti féltő szeretettől vezérelve – ezt gyakorolta kihelyezett ülésén „kicsiben” a zsinati elnökség is.

Kertész Géza


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Még több szeretet
Bonhoeffer levele egy megkeresztelt kisgyermekhez (részlet)
Örökké fiatalon
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Munkaévkezdet egyházunk országos központjában
A zsinati elnökség kihelyezett ülése a Kapernaumban
Keresztutak
Két imahét – egy egységért
Több toleranciát a keresztények között!
Séta Pozsony evangélikus emlékei között
Ortodox karácsony
Lemondott Varsó érseke
Evangélikusok
Öten az esztendő igéjéről
Árnyak és fények
e-világ
Testünk a Szentlélek temploma – de vajon szeret-e lakni benne?
Keresztény szemmel
A történelmi örökség kötelez
Carpe diem!
Esti mese
Krízisreform
Menekülés a depresszióból
„Érted is, amit olvasol?”
Jézus és az „öreg néne”
A hét témája
Tudjuk-e, kiket és mit adtak a régi falusi elemi iskolák és a „néptanítók” a nemzetnek?
A közelmúlt krónikája
Rudnay Gyula
Háromszázharminc esztendeje hunyt el Basch Simon
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó Ősagárdról
Farkasok völgye: Irak
Könyv a lelke mindennek
Jövel, népek Megváltója!
A globális felmelegedés erkölcsi kérdés
A vasárnap igéje
A kánai menyegző
Oratio oecumenica
Oratio oecumencia
EvÉlet - Lelki segély
A dicsőítés ereje
Szószóró
Mi az az országos ifjúsági munka?
Cantate
„Mert irgalma sziklaszál, mindörökké bizton áll” – angolszász eredetű énekeink
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 02 A zsinati elnökség kihelyezett ülése a Kapernaumban

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster