EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 02 - Menekülés a depresszióból

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Menekülés a depresszióból

„…szeretetre van szüksége a szenvedőnek” (Jób 6,14) – nemcsak Jóbnak, hanem minden testi-lelki betegségben szenvedő embernek szeretetre van szüksége. Elsősorban Isten szeretetét kell elfogadnia, amelyet Fiában ajándékozott nekünk, de embertársai találékony szeretete is szükséges a végleges gyógyulás érdekében. Mindez különösen érvényes korunk népbetegségében, a depresszióban szenvedő testvéreink életére nézve. Istennek a Szentírásban adott kijelentését hittel megragadva s a felkínált Szabadítót elfogadva megtapasztalható, hogy a több ezer éves ígéret ma is igaz és élő ige – tehát az örök Vagyok cselekvését, történését, létezését kifejező szó…

A csüggedés mocsarába került embertársaink negatív érzéseket élnek át: érzelmi elhidegülés, szomorúság, agreszszió, ingerültség, félelem, szorongás, gondterheltség, reménytelenség… A zsoltáros is ezt kérdezte: „Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem?” De így folytatta: „Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért!” (Zsolt 42,6; lásd még: 42,12; 43,5!)

Az önbizalomhiány a depresszió egyik legáltalánosabb tünete; az egyik oka pedig a harag, amely a búskomorság minden fázisában jelen van. Isten gyógymódja: ismerd el, és valld be előtte, hogy haragod bűn! Kérd őt, hogy vegye el ezt az agresszív magatartásodat, s adj neki hálát irgalmáért, kegyelméért és bocsánatáért! Ha az agressziót felváltja a szeretet, akkor semmi ereje sincs rajtunk a depressziónak.

Az önsajnálat a depresszió legfőbb oka, de ezt nagyon nehezen ismerjük el. Hogyan lehet ezt a bűnt legyőzni? Úgy, mint a haragot: ismerd fel, valld meg bűnként, s kérj Istentől győzelmet az önsajnálat fölött! Ne feledj el hálát adni imádságodban rendszeresen mindenért, „mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra” (1Thessz 5,18). A démoni eredetű depresszióból is van szabadulás, ha használjuk Isten fegyverzetét! „Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” (Jak 4,7)

Fogadjuk el önmagunkat, hiszen Isten szeret minket, és terve van az életünkkel! Ne gyűlöljük önmagunkat, mert ennek tragikus következményei lehetnek! Hogyan lesz jobb véleményünk önmagunkról? Ha keressük az Istennel való személyes kapcsolatot; ő betölti belső ürességünket. Ha bennünk lakik Isten igéje, akkor békességben tudunk élni vele, önmagunkkal és felebarátainkkal egyaránt.

Hogyan segíthetünk búskomor barátunknak? Legyünk mellette, akár némán, mint Jób barátai. De mondjuk neki Isten igéjét is, és imádkozzunk vele hálaadással! Ne ítéljük el haragja és önsajnálata miatt; bízzuk a Szentlélekre, hogy meggyőzze őt ezekről a bűneiről, de vigyük őt közbenjáró imáinkban Isten színe elé! Bizonyságot tehetünk neki, elmondva ezt a kimenekülési tervet: a depresszió feletti győzelem rajta múlik! A gyógyulás útján az első lépés az, hogy Jézus Krisztust – aki szereti a szenvedőt, és megbocsát a megtérő bűnösnek – Urának és Megmentőjének fogadja el. Az „én” trónfosztása azt eredményezi majd az életében, hogy ő is meg tud bocsátani másoknak és önmagának is. E sok szenvedéssel járó betegségből is megszabadítja az Úristen, aki Fia által az ő gyógyítójává is lett. Így újra egészséges emberként lesz képes Isten eredeti teremtő szándékának a betöltésére, hogy őt dicsőítse, és örökké gyönyörködjék benne.

A téma iránt részletesebben érdeklődők figyelmébe ajánlom Tim LaHaye Kivezető út a depresszióból című könyvét (Evangéliumi Kiadó, 1996) és Jim Winter Depresszió: menekülési terv – Keresztyén válasz a depresszióra című művét (Kálvin Kiadó, 2006).

– garai –


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Még több szeretet
Bonhoeffer levele egy megkeresztelt kisgyermekhez (részlet)
Örökké fiatalon
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Munkaévkezdet egyházunk országos központjában
A zsinati elnökség kihelyezett ülése a Kapernaumban
Keresztutak
Két imahét – egy egységért
Több toleranciát a keresztények között!
Séta Pozsony evangélikus emlékei között
Ortodox karácsony
Lemondott Varsó érseke
Evangélikusok
Öten az esztendő igéjéről
Árnyak és fények
e-világ
Testünk a Szentlélek temploma – de vajon szeret-e lakni benne?
Keresztény szemmel
A történelmi örökség kötelez
Carpe diem!
Esti mese
Krízisreform
Menekülés a depresszióból
„Érted is, amit olvasol?”
Jézus és az „öreg néne”
A hét témája
Tudjuk-e, kiket és mit adtak a régi falusi elemi iskolák és a „néptanítók” a nemzetnek?
A közelmúlt krónikája
Rudnay Gyula
Háromszázharminc esztendeje hunyt el Basch Simon
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó Ősagárdról
Farkasok völgye: Irak
Könyv a lelke mindennek
Jövel, népek Megváltója!
A globális felmelegedés erkölcsi kérdés
A vasárnap igéje
A kánai menyegző
Oratio oecumenica
Oratio oecumencia
EvÉlet - Lelki segély
A dicsőítés ereje
Szószóró
Mi az az országos ifjúsági munka?
Cantate
„Mert irgalma sziklaszál, mindörökké bizton áll” – angolszász eredetű énekeink
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 02 Menekülés a depresszióból

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster