EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 02 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. (Jn 1,17)

Vízkereszt ünnepe után a második héten az Útmutató reggeli és heti igéi az Ó- és Újszövetség két kulcsszaváról tanítanak. Luther szótára tökéletesen összefoglalja, amit egy evangélikus kereszténynek erről ma is tudnia kell: „Törvény és evangélium: Isten ugyanazon igéjének két különböző alakja. A törvény tilt, parancsol, fenyeget, s célja nem az, hogy betöltsük – hogyan is tudnánk –, hanem hogy erőtlenségünkről meggyőzzön, s odakergessen a kegyelemhez. Az így összetört embert az evangélium, az Isten bűnbocsátó kegyelméről szóló örömhír vigasztalja meg. Az ilyen ember számára azután a törvény új értelmet nyer: most már Isten iránti hálából és engedelmességből igyekszik azt betölteni. Nem azért, hogy így érdemet szerezzen, hanem hogy kegyelmes Atyját dicsőítse.” Isten akarata Urunkban lett nyilvánvalóvá: „Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képe: minden őáltala és őérte teremtetett, és őbenne áll fenn minden.” (Kol 1,15–17; LK) A kánai menyegzőn a borrá változtatott víz az örömteli örök életre és a Lélekre utal, melyet Jézus ad az övéinek: „…így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne” (Jn 2,11) – e jellel példát adott: „A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.” A képmutatás nélküli szeretet ezt (is) jelenti: „Örüljetek az örülőkkel…” (Róm 12,13.15) Mózes az Úristen törvényének megtartására inti népét: „Kijelentette nektek szövetségét, amikor megparancsolta, hogy tartsátok meg a tíz igét, és felírta azokat két kőtáblára.” (5Móz 4,13) Jézus a szombatnapi kalásztépéskor a törvényt eredeti célja szerint értelmezte: „A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért; tehát az Emberfia ura a szombatnak is.” (Mk 2,27.28) Urunk így tanított a törvény érvényességéről: „A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta az Isten országának örömhírét hirdetik…” (Lk 16,16) De a pogányokból lett keresztényeknek be kell-e tartaniuk Mózesnek a körülmetélésre vonatkozó törvényét (is)? Az apostoli gyűlés határozata ez: „Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges: hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben!” (ApCsel 15,28–29) Jézus halálának az idejét egyedül az Atya határozza meg; ezért titokban ment fel a jeruzsálemi lombsátorünnepre. Ellentétes vélemények voltak s vannak ma is róla: „…a testvérei sem hittek benne.” „…némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont ezt mondták: »Nem az, sőt félrevezeti a népet.«” (Jn 7,5.12) – De mi kinek mondjuk őt?! Halála előtt az Isten embere áldásként ezt mondta: „A Sínairól jött az Úr… (…) Mennyire szereti népét!” „Mózes törvényt adott nekünk (…) örökségül.” (5Móz 33,2.3.4) „Mit a törvény rendelt nekünk, / Nem tudtuk betölteni… (…) / De Isten…” (EÉ 320,2.3)

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Még több szeretet
Bonhoeffer levele egy megkeresztelt kisgyermekhez (részlet)
Örökké fiatalon
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Munkaévkezdet egyházunk országos központjában
A zsinati elnökség kihelyezett ülése a Kapernaumban
Keresztutak
Két imahét – egy egységért
Több toleranciát a keresztények között!
Séta Pozsony evangélikus emlékei között
Ortodox karácsony
Lemondott Varsó érseke
Evangélikusok
Öten az esztendő igéjéről
Árnyak és fények
e-világ
Testünk a Szentlélek temploma – de vajon szeret-e lakni benne?
Keresztény szemmel
A történelmi örökség kötelez
Carpe diem!
Esti mese
Krízisreform
Menekülés a depresszióból
„Érted is, amit olvasol?”
Jézus és az „öreg néne”
A hét témája
Tudjuk-e, kiket és mit adtak a régi falusi elemi iskolák és a „néptanítók” a nemzetnek?
A közelmúlt krónikája
Rudnay Gyula
Háromszázharminc esztendeje hunyt el Basch Simon
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó Ősagárdról
Farkasok völgye: Irak
Könyv a lelke mindennek
Jövel, népek Megváltója!
A globális felmelegedés erkölcsi kérdés
A vasárnap igéje
A kánai menyegző
Oratio oecumenica
Oratio oecumencia
EvÉlet - Lelki segély
A dicsőítés ereje
Szószóró
Mi az az országos ifjúsági munka?
Cantate
„Mert irgalma sziklaszál, mindörökké bizton áll” – angolszász eredetű énekeink
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 02 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster