EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 02 - A dicsőítés ereje

EvÉlet - Lelki segély

Hozzászólás a cikkhez

A dicsőítés ereje

„A mögöttem álló hat esztendő megpróbáltatásokkal teli időszak volt számomra. Elveszítettem a szüleimet, elhagyott a menyasszonyom. Betegségem miatt kitettek az állásomból. Egyszerűen nem tudtam fizetni az albérletemet, és sok adósságot csináltam. Hívő bátyám családjával együtt felkarolt. Elfogadtam az Urat. Mindennap olvasom a bibliaolvasó Útmutató vezérfonalával az igét. Mégis félve indulok az újnak! Mit tartogat 2007 az én számomra? Nincs perc, hogy ne kiáltanék Istenhez, mégis csak egészen apró lépésekben haladok életem rendeződése felé…”

Kedves Lajos! Jövendőmondó nem vagyok, de engedje meg, hogy az idei bibliaolvasó Útmutató évi igéjének fényében arra biztassam, hogy merjen Urunk ígéretében megkapaszkodni! Ezt mondja az Úr: „Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meglátjátok!” (Ézs 43,19a)

És hogy ez mennyire igaz, azt már megtapasztalhatta, hiszen a legnagyobb nyomorúság idején Megváltója lehajolt Önhöz, kézen fogta. Kiemelte a pusztulás verméből, és sziklára állította lábait. A legnagyobb csoda történt Önnel: Isten újat cselekedett az életében, hiszen gyökeresen új teremtés lett! És csodálatos az a gondoskodás, ahogyan hívő bátyjában az Ön segítségére futott a gondviselő Isten. Befogadták, otthont teremtettek Önnek, nem kell hajléktalanként, magányosan járnia az útját.

Lehetetlen nem észrevenni e mögött Isten gyöngéd szeretetét! Milyen kedvesen és figyelmesen készített helyet az Ön számára a földön és a mennyekben! Ezért egészen biztos vagyok benne, hogy reményteli jövő bontakozik ki Ön előtt nemsokára. Talán még ez a hetedik esztendő a szűk esztendők közé számít, de hiszem, hogy a fordulat éve lesz 2007 Lajos életében! Figyeljen, mert ez a fordulat most van kibontakozóban! No persze azért, hogy ezt be is fogadhassa, nem ártana változtatni valamin!

Kedves levelét olvasva megfigyeltem, hogy az imádságról mindig úgy ír, mintha az súlyos, de haszontalan kötelesség volna. Imádkozni nem azért kell, mert ez egy szép keresztény szokás, amelyet Isten elvár az embertől! Ha valaki elmondja nekem, hogy milyen a „belső szobája”, nem nehéz megállapítanom, hogy mennyire mély a kapcsolata Megváltójával! Aki Isten csodálatos vezetését szeretné megtapasztalni mindennapjaiban, annak imádkozó embernek kell lennie! És elsősorban hálás szívű, Istent magasztaló lelkületű embernek.

Lajos, kérje Istent, hogy ajándékozza meg a hálaadó, dicsőítő ima lelkével! Ne legyen folyton panaszkodó, elégedetlen gyermeke az Úrnak! Hinnünk kell abban, hogy Isten jobban gondoskodik rólunk, mint a legszeretőbb édesanya vagy édesapa! Nincs hiánya a legválogatottabb eszközökben, amelyekkel kész segíteni rajtunk! Természetes, hogy kipanaszkodjuk magunkat Urunk előtt, és fontos, hogy mindig bűnbánattal lépjünk elé, de nem felejtkezhetünk meg arról sem, hogy imádjuk és dicsőítsük Atyánkat, aki szeretett Fiát adta, hogy bűneinket eltörölje.

Tudom, hogy Lajos most úgy érzi, hullámok csaptak át a feje felett. Lehet, hogy arra is gondolt már, hogy imádkozni meddő elfoglaltság. De a Szentírásban van egy parancs, amely képes kimozdítani minket a holtpontról! Nem recept, nem megfontolásra szánt javaslat, hanem parancs! Így szól: „Dicsérjétek az Urat!” (Zsolt 150,1) Különösen a zsoltárokban tér újra és újra vissza ez az Isten népének szóló felhívás, de érdemes megfigyelni, hogy mit csinál Pál apostol és munkatársa szorongatott helyzetében: „Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent.” (ApCsel 16,25a) Mert a dicséretre való felszólítás arra hív fel minket, hogy emlékezzünk arra, kicsoda a mi Istenünk, és mit tett értünk! A dicsőítés arra bátorít, hogy bizalmunkat kizárólag Istenbe vessük a körülményektől függetlenül!

Sokszor megtapasztaltam már, hogy az engedelmesség mindig áldásomra vált. Így van ez a dicsőítéssel is. A komolyan vett dicsőítés egyszerűen befolyásolja a gondolkodásmódunkat. Gondjainkról Istenre irányítja figyelmünket. Világos, hogy az élethelyzetekkel valóságos módon szembe kell nézni, de mire erre sor kerül, hálaadó, dicsőítő imádságunkra Isten úgy válaszol, hogy előkészíti számunkra a kiutat a nehéz helyzetből!

Jó tudatosítani: nem az a fontos, hogy Isten teljesítse a kívánságunkat, hanem az, hogy mi teljesítsük az ő akaratát! Ráadásul az embert Isten a dicsőítésre való vággyal teremtette! Ha nem az Úr körül forognak a gondolataink, ha nem magasztaljuk szüntelenül lelkünk Istenét, akkor óhatatlanul valaki vagy valami mást fogunk keresni magasztalásunk tárgyául. Ezért szenvedünk annyit a bálványimádás bűnétől!

Lajos, talán azért kellett megtapasztalnia ezt a mélységet, ahová jutott, hogy elengedje bálványait, és adja meg végre a teljes tiszteletet és imádatot az élő Istennek! Legyen 2007 Istenünk dicsőítésének az éve az Ön és mindannyiunk számára! Hiszen az évi ige így folytatódik: „Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” (Ézs 43,19b)

A mi Urunk áldásának bő vize árassza el minden kedves olvasóm életét az új esztendőben!

Szőkéné Bakay Beatrix


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Még több szeretet
Bonhoeffer levele egy megkeresztelt kisgyermekhez (részlet)
Örökké fiatalon
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Munkaévkezdet egyházunk országos központjában
A zsinati elnökség kihelyezett ülése a Kapernaumban
Keresztutak
Két imahét – egy egységért
Több toleranciát a keresztények között!
Séta Pozsony evangélikus emlékei között
Ortodox karácsony
Lemondott Varsó érseke
Evangélikusok
Öten az esztendő igéjéről
Árnyak és fények
e-világ
Testünk a Szentlélek temploma – de vajon szeret-e lakni benne?
Keresztény szemmel
A történelmi örökség kötelez
Carpe diem!
Esti mese
Krízisreform
Menekülés a depresszióból
„Érted is, amit olvasol?”
Jézus és az „öreg néne”
A hét témája
Tudjuk-e, kiket és mit adtak a régi falusi elemi iskolák és a „néptanítók” a nemzetnek?
A közelmúlt krónikája
Rudnay Gyula
Háromszázharminc esztendeje hunyt el Basch Simon
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó Ősagárdról
Farkasok völgye: Irak
Könyv a lelke mindennek
Jövel, népek Megváltója!
A globális felmelegedés erkölcsi kérdés
A vasárnap igéje
A kánai menyegző
Oratio oecumenica
Oratio oecumencia
EvÉlet - Lelki segély
A dicsőítés ereje
Szószóró
Mi az az országos ifjúsági munka?
Cantate
„Mert irgalma sziklaszál, mindörökké bizton áll” – angolszász eredetű énekeink
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 02 A dicsőítés ereje

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster