EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 02 - Új nap – új kegyelem

Napról napra

Hozzászólás a cikkhez

Új nap – új kegyelem

Vasárnap

A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Lk 2,20 (2Móz 15,1; Jn 2,1–11; Róm 12,/4–8/9–16; Zsolt 70) Mondhatnánk, hogy könnyű volt nekik, hiszen láttak és hallottak: nem álom, hanem valóság volt mindaz, amit átéltek, és amit hirdetett a betlehemi éjszaka minden angyala. De vajon elhallgatott-e kétezer éve a hozzánk érkező Isten üzenete? Vajon nem élhetjük-e át a félelmek legyőzésében, a bűnbocsánat örömében, az örök élet reménységében a vele való találkozást? Induljunk vissza bátran Krisztussal való találkozásaink Betleheméből hétköznapjaink felé. Ma is minden pontosan úgy van, ahogyan ő megüzente nekünk. Dicsősége ragyog a világban, hogy lássuk békességünket.

Hétfő

Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok! Mt 24,44 (Zof 1,7; 5Móz 4,5–13; 1Móz 6,1–4) A mai kor az élet sok területén megköveteli a pontos tervezést, az előrelátást. Viszont a mulandó életből a múlhatatlanba való átlépésre egyetlen módon készülhetünk; az egyetlen esély, megoldás: hinni minden pillanatban Isten Krisztusban adott szeretetét, és ennek reménységében várni mindig, mindig… Nem szorongó félelemmel, hanem a régen várt találkozásra készülő ember örömével.

Kedd

Mutasd meg hatalmadat, Uram! Mi pedig énekelünk, zsoltárt zengünk hatalmas tetteidről! Zsolt 21,14 (Lk 2,28–30; Mk 2,23–28; 1Móz 6,5–22) Mulandó hatalmakat kiszolgáló, hivatalos elismeréseket birtokló költők, a vezér tömjénezésére kirendelt dicsőítő kórusok: milyen szörnyű torzképei ezek a szívből éneklő, Istent dicsőítő közösségnek! Mindig meg kell becsülnünk azt a csodálatos ajándékot, amelyet gyülekezeti létünkben kaptunk. Isten hatalmát, a bűnt megbocsátó, mindig hazafogadó, megtartó ölelését éljük át mindig, amikor az örömhír megszólal, és magával ragad. Olyankor nincs kényszer, csak örömteli ujjongás: ének és zsoltár, hálaadás és dicséret, a megváltottak közösségének őszinte boldogsága.

Szerda

Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő vagy mint a korán tűnő harmat. Hós 6,4c (Róm 12,11; Lk 16,14–17/18/; 1Móz 7,1–16) Kemény prófétai szavak ezek, de jó, hogy hangzanak felénk: szembesítenek minket önmagunkkal, hirdetik minden hűtlenségünk, állhatatlanságunk okát. Nem azért kapjuk a figyelmeztetést, hogy megalázottan álljunk, amikor meglátjuk saját gyengeségünket. A tisztánlátás mindennap könyörögni indít hűségért és szeretetért, és mindennap hálaadásra indít, ha a hűség és a szeretet csodája mégis megvalósulhatott életünkben: akár Istennel, akár a ránk bízottakkal kapcsolatban.

Csütörtök

Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét! Zsolt 34,4 (1Tim 1,17; ApCsel 15,22–31; 1Móz 7,17–24) Egymásba gabalyodott, harmóniátlan zörejek, fülsértő zajok, félelmet keltő dübörgések teszik egyre elviselhetetlenebbé a világot. Tiszta hang, megnyugtató üzenet, felemelő ének kellene már! Létezik gyógyír a süketülő lelkekre. Az Úr nagyságának, szeretetének híre tiszta hang, nincs benne hazugság, gyűlölet, megbúvó érdek. Megnyugtató üzenetként az Isten és emberek közötti valódi békességet hirdeti. Felemelő ének, amikor versbe szedve, hangokba öntve imádságként száll az ég felé. Ezt tudjuk adni a világnak: hirdessük, szóljuk, énekeljük!

Péntek

Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Róm 6,22 (Ez 37,11–12; Jn 7,1–13; 1Móz 8,1–12) Eredményre összpontosító világunkban sürgető kényszerré lett, hogy a tervek, elképzelések megvalósulása mielőbb látható, mérhető és főleg eladható legyen. Isten emberhez hajló szeretete, ha úgy tetszik, az embert újjáteremtő, csodálatos változás terve. A szívekben formálódik valósággá ez az elmondhatatlanul nagy kegyelem. Bűntől szabadulni, Istenre találni nap mint nap: minden vagyonnál nagyobb gazdagság, minden sikernél nagyobb megelégedés. Az örök élet felé igyekvő lét ez, a minden értelmet meghaladó, Istennel átélt fordulat utáni élet.

Szombat

Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mt 7,7 (1Kir 8,52; 5Móz 33,1–4/7.12–16/; 1Móz 8,13–22) Elszalasztott lehetőségeink, megvalósulatlan álmaink, sikertelen kilincseléseink makacs egyhangúsággal tudják gondolataink közé csempészni a reményvesztettség, a hiábavalóság érzését. Életünket azonban nem egyedül nekünk kell fenntartanunk. Aki adta, tenyerén hordozza mindennap – még ha nem is mindig vesszük észre. Ő bátorít bennünket ezzel az igével, hogy ne csak szemmagasságban lássunk és cselekedjünk, hanem emeljük fel tekintetünket. Lehetőségeinket, terveinket, álmainkat rajtunk kívül egyvalaki biztosan számon tartja.

Ördög Endre


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Még több szeretet
Bonhoeffer levele egy megkeresztelt kisgyermekhez (részlet)
Örökké fiatalon
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Munkaévkezdet egyházunk országos központjában
A zsinati elnökség kihelyezett ülése a Kapernaumban
Keresztutak
Két imahét – egy egységért
Több toleranciát a keresztények között!
Séta Pozsony evangélikus emlékei között
Ortodox karácsony
Lemondott Varsó érseke
Evangélikusok
Öten az esztendő igéjéről
Árnyak és fények
e-világ
Testünk a Szentlélek temploma – de vajon szeret-e lakni benne?
Keresztény szemmel
A történelmi örökség kötelez
Carpe diem!
Esti mese
Krízisreform
Menekülés a depresszióból
„Érted is, amit olvasol?”
Jézus és az „öreg néne”
A hét témája
Tudjuk-e, kiket és mit adtak a régi falusi elemi iskolák és a „néptanítók” a nemzetnek?
A közelmúlt krónikája
Rudnay Gyula
Háromszázharminc esztendeje hunyt el Basch Simon
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó Ősagárdról
Farkasok völgye: Irak
Könyv a lelke mindennek
Jövel, népek Megváltója!
A globális felmelegedés erkölcsi kérdés
A vasárnap igéje
A kánai menyegző
Oratio oecumenica
Oratio oecumencia
EvÉlet - Lelki segély
A dicsőítés ereje
Szószóró
Mi az az országos ifjúsági munka?
Cantate
„Mert irgalma sziklaszál, mindörökké bizton áll” – angolszász eredetű énekeink
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 02 Új nap – új kegyelem

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster